Produkty

skot Skot

 • graf Program FARMSOFT

  FARMSOFT je nejnovější program z naší produkce. Je určen pro řízení dojných a masných stád skotu. Kombinuje v sobě schopnosti získávat potřebné informace z mnoha různých zdrojů a funkce pro převod těchto informací do podoby, kterou mohou chovatelé jednoduše využít pro rychlá rozhodnutí.

  » Zobrazit více
   
 • graf Program Agrosoft Skot

  Program Agrosoft Skot je určen pro velké i malé chovatele skotu. Úzká spolupráce s řadou chovatelů a s předními odborníky chovu skotu posunula tento program na přední místa v oblibě, což dokazuje zhruba 100 spokojených uživatelů.

  » Zobrazit více
   
 • identifikace Identifikace

  Identifikace zvířat je jedním ze základních předpokladů pro zavádění systému individuální péče o zvířata. Dělí se na dva základní typy - vizuální a elektronickou. Vizuální identifikaci nabízíme ve formě krčních popruhů s plastovými čísly. Elektronickou identifikaci řešíme buď formou transpondéru vestavěného do krčního popruhu či do ušní známky, nebo formou podkožního čipu (implantátu).

  » Zobrazit více
   
 • vitalita Měření pohybové aktivity

  Plodnost dojnic je spolu se zdravotním stavem celého stáda jedním z limitujících faktorů v chovu skotu. Základní reprodukční ukazatele lze do jisté míry ovlivnit již při efektivní detekci říje. Pohybová aktivita dojnic a jalovic se během jejich pohlavního cyklu mění, úspěšnost detekce říje je mnohdy komplikovaná a časově náročná. Chovatelům nabízíme vitalimetr 5P nebo CC, který Vám usnadní určení vhodné doby k inseminaci zvířete. Zároveň vyhodnotí zdravotní stav zvířete, stupeň příjmu a zpracování potravy, blížící se porod... Kompletně určí stupeň cow comfortu.

  » Zobrazit více
   
 • trideni Selekce a třídění

  Pro chovatele skotu dodáváme plně průchozí selekční branku. Branka slouží k selekci dojnic, kdy je pro veterinární zákrok nebo pro inseminaci označeno zvíře a při průchodu brankou nasměrováno do selekčního kotce. Tento systém se dá využít i jako třídící systém při rozdělování zvířat do odchozích uliček po dojení. Slouží také k výběru neidentifikovaných dojnic (tj. dojnic, u kterých nebyl navěšen transpondér nebo došlo k jeho poškození).

  » Zobrazit více
   
 • akb Krmení

  Chovatel, který chce zvýšit rentabilitu svého stáda, by měl začít u každé jednotlivé dojnice. Více než polovina nákladů na produkci mléka připadá na krmení. Z tohoto důvodu je nutné pečlivé plánování výdajů na krmivo, které bere v úvahu zároveň i welfare zvířat. Obě tyto základní podmínky úspěchu (tedy stránku ekonomickou a zároveň stránku individuality a požadavků každé dojnice) plně uspokojuje systém automatických krmných boxů (AKB), který využívá samoobslužné schopnosti dojnic.

  » Zobrazit více
   
 • vazeni Vážení

  Pravidelným vážením a zpracováním údajů lze zjistit chyby ve výživě (při poklesu u většiny kusů) nebo nesprávný vývoj plodu, popřípadě další zdravotní problémy (u jednotlivých zvířat). Proto se náš vývojový tým zaměřil na sestavení průchozího vážícího systému a jeho implementaci do systému komplexního řízení chovu skotu.

  » Zobrazit více
   
 • dojeni Měření nádoje

  Pro měření nádoje nabízíme meřiče Unipuls. Měřič nádoje Unipuls má certifikát ICAR pro rychlost dojení až 15 litrů za minutu. Měření je založeno na velmi jednoduchém principu, kde mléko je váženo na překlopném mechanismu, každé překlopení představuje 100 g mléka. Když je jedna strana mechanismu plná mléka, překlopí se a mléko odtéká, zatímco se plní druhá strana mechanismu.

  » Zobrazit více
   
 • displej Informační panely

  Informační panel podporuje spolehlivost systému průchozí identifikace. Nejčastěji je umístěn v dojné chodbě, kde zobrazuje čísla nastupujících dojnic k dojení. Po kontrole úspěšnosti identifikace informuje o průběhu dojení a uvádí sumaci aktuálních nádojů. Obsluhu také informuje o zdravotních problémech aktuálně dojených zvířat.

  » Zobrazit více
   
 • ctecka Mobilní aplikace

  Mobilní verze programu Farmsoft.
  FARMSOFT je program na řízení dojných a masných stád skotu. Kombinuje v sobě schopnosti získávat potřebné informace z mnoha různých zdrojů a funkce, které tyto informace převádějí do podoby, kterou mohou chovatelé jednoduše využít pro rychlá rozhodnutí.

  » Zobrazit více
   
 

prasata Prasata

 • prasata Program Agrosoft Prasata

  Program Agrosoft Prasata je určen pro velké i malé chovatele prasat.

  » Zobrazit více
   
 • identifikace2 Identifikace

  Identifikace zvířat je jedním ze základních předpokladů pro zavádění systému individuální péče o zvířata. Dělí se na dva základní typy - vizuální a elektronickou. Vizuální identifikaci nabízíme ve formě krčních popruhů s plastovými čísly. Elektronickou identifikaci řešíme buď formou transpondéru vestavěného do krčního popruhu či do ušní známky, nebo formou podkožního čipu (implantátu).

  » Zobrazit více
   
 • akb Krmení

  Pro krmení prasat nabízíme Automatický krmný box (AKB). Box umožňuje automatické a bezpracné krmení zvířat. Ve spojení s barevným značkovacím zařízením usnadňuje zootechnickou práci.

  » Zobrazit více
   
 

asr A-TECH

 • 485_400_400_ A-TECH

  Automatické řízení mikroklimatu ve stájích pomáhá zlepšovat pohodu zvířat. Ta je úměrná kvalitní produkci. Proto se snažíme udržet za všech vnějších povětrnostních podmínek ideální klima uvnitř stáje.

  » Zobrazit více
   
 • klima Monitoring klimatu

  Agrosoft připravuje systém sledování stájového prostředí s měřením teploty, tlaku, vlhkosti, proudění vzduchu, intenzity osvětlení a koncentrace plynů.

  » Zobrazit více
   
 

rizeni_provozu Řízení provozu