Řízení chovu skotu a prasat

AGROSOFT SKOT A PRASATA


Programové vybavení AGROSOFT – Skot a AGROSOFT – Prasata slouží pro každodenní práci zootechniků.
AGROSOFT Skot je historicky nejúspěšnější a nejužívanější zootechnický program. Zajišťuje veškerou evidenci zvířat, od narození po vyřazení včetně uchování historie dat. S možností evidenčních a inventurních sestav s různými typy filtrů. Lze pořídit veškeré změny, které ve stádě probíhají (narození, přesun mezi stájemi i kategoriemi, prodej, nákup, inseminace, atd.).

Změny se mohou zadávat po jednotlivých kusech nebo skupinově. Na pořízené změny navazuje výpočet obratu na úrovni ks, kg, Kč. Následně jsou údaje z obratu přeneseny do účetního systému. Uživatel může pomocí ručního zadávání nebo přímé komunikace s mlékárnou sledovat každodenní mléčnou produkci. Ke sledování řízení reprodukce slouží nastavený reprodukční kalendář s aktualizací reprodukčních údajů. Dále má uživatel k dispozici plány úkonů, vyhledání problémových kusů, výběry pro inseminaci jalovic a dojnic, atd. Program zároveň sleduje zdravotní stav zvířat, zaznamenává veterinární zákroky a léčení. V případě pastevního odchovu vede pastevní deník. Samozřejmostí je komunikace s ústřední evidencí potvrzená certifikátem od ČMSCH a plemenářskou evidencí včetně přijímání výsledků užitkovosti (KU). Program komunikuje s vybranými technologickými zařízeními (dojení, AKB, termokamery, …).
Cloudová verze umožňuje přístup více uživatelů s rozdílnými oprávněními současně. K bezproblémovému zavedení, zaškolení a provozování programu AGROSOFT Skot jsou poskytovány odpovídající inženýrské služby.

Proč použit náš software:

Nejvyšší kvalita

Accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores

Servis a podpora

Accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores

Příznivá cena

Accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores

Top