Odstranění tepelného stresu

AGROSOFT KLIMA


Tepelný stres se stal jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující chov skotu. Může způsobovat zdravotní problémy (zvýšení počtu somatických buněk, frekvence mastitid, poruch plodnosti a významné snížení užitkovosti). Pro zvládnutí tepelného stresu je třeba udržet zdravé stájové prostředí. Chovatelům nabízíme řešení a to v podobě systému AGROSOFT – Klima. Samozřejmostí je dostatek čisté a čerstvé vody, kvalitní objemné krmivo a možnost podávání krmných doplňků. Při tepelném stresu je důležité udržení chladného prostředí ve stáji, dostatečné proudění vzduchu, které nepřekročí limitní hodnoty a vhodné % relativní vlhkosti.

Zásadní veličinou pro řízení stájového prostředí je pro nás katahodnota. Tato veličina hodnotí ochlazovací účinek prostředí a s její pomocí lze posoudit „tepelný pocit zvířat.“ Katahodnota v sobě sdružuje vlhkost, teplotu a rychlost proudění vzduchu. Katahodnota je tedy přesnější indikátor tepelného stresu než teplotně-vlhkostní index (THI). Systém AGROSOFT – Klima ovládá osvětlení ve stáji, ventilátory, rosení, zkrápění, plachty, vyhřívání a vyhrnovací lopaty.

Více informací k řízení stájového mikroklimatu je uvedeno v kapitole „Nastavení optimálního stájového prostředí“

Proč použit náš software:

Nejvyšší kvalita

Accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores

Servis a podpora

Accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores

Příznivá cena

Accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores

Top