vyzkum Výzkum a vývoj

Zakládáme si na inovacích a neustále se snažíme naše produkty vyvíjet a modernizovat. Při vývoji spolupracujeme s vysokoškolskými odborníky, s dodavateli zemědělských technologií i s našimi zákazníky, kteří dokáží nové technologie testovat a poskytovat nám cennou zpětnou vazbu.

Aktuálně jsme navíc zapojeni do rozsáhlého výzkumného projektu NAZV.

NAZV

Dne 3. února 2012 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích spolu s AGROSOFT Tábor, s.r.o., FARMTEC a.s. a ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. získali financování projektu číslo QJ1210144.

Celý název projektu je Vývoj nového informačního systému a aplikované technologicko-organizační inovace řídících systémů v chovu dojeného skotu pro posílení konkurenceschopnosti chovatelů a zvýšení kvality živočišných produktů a welfare zvířat. Projekt je součástí programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství. Tento program zaštiťuje Ministerstvo zemědělství ČR.

Celý projekt je rozdělen do několika dílčích celků

  • V001 – Ucelený systém zootechnické evidence
  • V002 – Systém sledování rozšířené pohybové aktivity skotu v návaznosti na zootechnickou praxi
  • V003 – Přenos relevantních dat v rámci stájových informačních systémů pracovníkům zodpovídajícím za daný úsek zemědělské prvovýroby
  • V004 – Technické zařízení pro hodnocení kulhavosti skotu
  • V005 – Průchozí vážní systém s vyhodnocovacím programovým vybavením
  • V006 – Automatizovaný systém řízení mikroklimatu stájových objektů
  • V007 – Systém měření teploty povrchu těla zvířat
  • V008 – Systém řízení krmného režimu a sledování stáda v ustájovacím objektu
  • V009 – Systém evidence zdravotní problematiky a řízené veterinární péče ve stádě

Inovace Agrosoft

Projekt je řešen v období od 4/2012 do 12/2016.

 Projekty:

TRIO - FV40316 - Vývoj komplexu modulárního systému robotizovaného dojení za současnéhohodnocení parametrů chovu aplikací metod umělé inteligence - prac. název: ROBOT

NAZV QK1910174 - Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování vybraných parametrů v reálném čase - FARMLAB

NAZV QK1910242 - Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat - UHŘÍNĚVES

VaV - TOS COW 2020 - Vývoj automatizovaného systému dojení a řízení stáda s využitím modrních komponentů SW, HW, přenosu dat, elektronické identifikace a čidel pro měření fyzikálních a chemikých veličin - MILKMETR

OP PIK - CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011495 - Inovace procesů při vývoji nových technických řešení pro chovy skotu - MAC

 

Zaujal vás náš sortiment? Kontaktujte nás!

* Položky označené hvezdičkou jsou povinné. Bez nich bychom Vás nemohli kontaktovat zpět