AKTUALITY A REFERENCE

Ve středu 16. listopadu jsme se aktivně zúčastnili odborného semináře na téma Individuální zařazování dojnic do reprodukce.

Přispěli jsme přednáškou Sledování a řízení mikroklimatu dojnic, během které jsme posluchače seznámili s problematikou stájového mikroklima a představili jsme náš produkt A.Klima – systém na sledování a řízení stájového mikroklima.


Workshop

Nastupující technologie v chovech dojného skotu

 

Datum konání:

9.11.2022

Pořadatelé:

·        Střední zemědělská škola Písek,

·        Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

·        AGROSOFT Tábor, s. r. o.

Harmonogram:

       Přivítání a úvodní slovo – Ing. Procházková, SZeŠ Písek

       Úvodní slovo – zástupce Agrární komory

       Představení činnosti školního statku, jeho přínos ve výuce – Ing. Procházka, SZeŠ Písek

       Plánovaný projekt a spolupráce se SZeŠ Písek – Ing. Smutný L., Ph.D., Agrosoft Tábor

        Sledování pohybové aktivity zvířat s ohledem na reprodukci, produkci, zdravotní stav a welfare – Bc. Lebeda, ISB Genetic, s. r. o.

       Robotická mléčná farma, zkušenosti z praxe – Ing. Šťastný, DeLaval, s. r. o.

       Význam sledování a řízení mikroklima stájového prostředí – Ing. Kožíšková, Struska, Agrosoft Tábor

       Budoucnost umělé inteligence v zemědělství – Ing. Mgr. Havelka, Ph.D., Ing. Mgr. Stehlík, FZT JU

       Využití kamerových systémů ve stáji k hodnocení pohody zvířat – Ing. Mgr. Bumbálek, FZT JU

       Termokamery jako nový diagnostický prvek ve stáji – Ing. Dudák FZT JU

       Testování robotické ruky – Ing. Smutný Dominik, FZT JU

 

Ve středu dne 9.11.2022 proběhl na školním statku Střední zemědělské školy v Písku workshop na téma Nastupující technologie v chovech dojného skotu.

Množství vystupujících, které bylo složeno ze zástupců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zaměstnanců firmy Agrosoft, DeLaval, ISB Genetic a vedení Střední zemědělské školy v Písku zajistilo velké spektrum informací a poznatků z oboru chovu dojnic a nových využívaných technologií.

 

Obohacující workshop na půdě školního statku v Písku byl zaměřen na seznámení studentů Střední zemědělské školy s tématem nastupujících technologií, které se v dnešní době využívají v chovech dojného skotu. Úvodní slovo si vzal zástupce Agrární komory, který zmínil důležitost pokroku a využívání nových technologií.

               Po úvodním slovu pan Ing. Procházka v krátkosti seznámil přítomné s činností školního statku a spolu s Ing. Lubošem Smutným, Ph.D. přestavil budoucí spolupráci na projektu, který by měl studentům přinést nový, moderní a robotizovaný způsob dojení.

               Následně po úvodním slovu a představení budoucí spolupráce bylo podle programu připraveno několik prezentací, které posluchačům přiblížily současný stav poznání v dané problematice.

               Závěrem workshopu byla prohlídka stáje dojnic. Při té příležitosti byla prodiskutována spolupráce na budoucím projektu.

 
Dne 16.11.2022 proběhne seminář na téma „Individuální zařazování dojnic do reprodukce“
Ukončený projekt

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_326/0023346

Účastníci – JVTP, a.s., Agrosoft Tábor, s.r.o.

Začátek projektu – 1.2.2022

Doba trvání projektu – 6 měsíců

Název projektu – Rozvoj řízení AGROSOFT Tábor, s.r.o.

Cílem projektu je zintezivnit inovační aktivity příjemců podpory s důrazem na aspekty digitalizace a zavádění prvků průmyslu 4.0 s přímým dopadem na posílení jejich konkurenceschopnosti.

16.8.2022
Při příležitosti návštěvy hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby na Jihočeské univerzitě, jsme se stali součástí natáčení reportáže Jihočeské televize na téma Zemědělství 4.0. Na vývojovém pracovišti byl filmován prototyp robota, který je součástí našeho projektu robotizovaného dojení, který by měl v budoucnu nahradit lidskou složku práce na klasických dojírnách.
Dále byl představen vývoj systému obrazové detekce krav ve stájovém boxu, kterému se fakulta techniky a kybernetiky pod vedením Ing. Luboše Smutného také věnuje.

Dne 26.8.2022 se vedení Agrosoftu zúčastnilo mezinárodní konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE ku příležitosti 48. ročníku výstavy Země živitelka. Za přítomnosti ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly, děkana JCU docenta Petra Bartoše a mnoho dalších jsme představili tématiku Zemědělství 4.0.
Jedním z témat blokové přednášky byla robotizace zemědělství a rozšíření umělé inteligence do zemědělství. Zúčastněným byly představeno téma Výzvy v současném zemědělství, které se týkalo podpory precizního zemědělství ze strany regionální agrární komory Jihočeského kraje, biotechnologie v zemědělství nebo vývoj zemědělských půd v souvislosti s globální změnou klimatu.
V následujícím bloku byla věnována pozornost tématu Kvality a bezpečnosti zemědělských produktů, kde byla probírána témata geneticky upravených rostlin, nové trendy v rostlinné výrobě a kvalita zemědělských produktů, přípravky na ochranu rostlin v současném regulatorním prostředí pohledem držitele registrací.

 

9.6.2022

Měření somatických buněk na přístroji DeLaval a Ekomilk.

Testování bylo zaměřeno na porovnání výsledných hodnot přístrojů.

Vzorky byly testovány za shodných podmínek.

7.6.2022

 Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství

 Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství

 Na dnešním workshopu VÚŽV v Uhříněvsi jsme představili zpracování obrazu, automatizace, robotizace a využití dat.

25.5.2022

Slavnostní setkání u příležitosti přejmenování ZF na Fakultu zemědělskou a technologickou Jihočeské univerzity, kde se sešli přední zástupci podnikatelské sféry, veřejných institucí, ředitelé středních škol, zástupci univerzit a výzkumných ústavů a další významní hosté.

 

K příležitosti přejmenování bylo slavnostně otevřeno výzkumné centrum a Vývojová laboratoř pro robotiku v zemědělství, kde byla předvedena plně automatizovaná robotická dojírna, která dokáže v mnoha ohledech nahradit lidskou obsluhu. Na projektu se podílela firma AGROSOFT Tábor s.r.o., ZFT JU, Klimasoft, Fanuc, Phoenix Contact a Grantex.

Testování mléka v ZF JU

Dnes 25.4.2022 proběhlo testování mléka zařízením DeLaval a Ekomilk.

Testování bylo zaměřeno na množství somatických buněk a množství tuku v mléce.

21. května 2021 proběhlo v ZD Opařany testování zařízení na sledování a vyhodnocování kvality mléka FARMLAB. Měření se účastnili pracovníci VŠCHT Praha, Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vývojoví pracovníci Agrosoftu Tábor s.r.o. Zaměřili jsme se na přesné určení počtu somatických buněk a množství % tuku v mléce.

Poslední články

Rubriky

Top