agrosoft O nás

Vyvíjíme, vyrábíme, prodáváme, montujeme a servisujeme elektronická zařízení a software, jejichž cílem je zvýšit efektivitu živočišné výroby v zemědělské praxi a posílit konkurenceschopnost chovatelů skotu a prasat.

Tým AGROSOFTJsme ryze česká společnost. Máme tradici od roku 1985. Naše produkty pracují ve stovkách provozů od rodinných farem až po vícestájové velkochovy. Kromě České republiky a Slovenska působíme i v Ruské federaci, Bělorusku, Polsku, Kazachstánu a Tádžikistánu.

Naše produkty jsou navrženy univerzálně. Lze je velmi dobře využít ve velkém zemědělském podniku, ale i na malé rodinné farmě. Každou zakázku řešíme individuálně dle požadavků chovatele.

Nové výrobky vyvíjíme v souladu s nejnovějšími technologickými trendy a postupy. Zároveň vždy bereme v potaz potřeby konkrétních uživatelů, jejich možnosti a dlouhou životnost našich produktů. Vývoj konzultujeme s odborníky z vysokých škol a výzkumných ústavů.

Spolupráce se zákazníkem nekončí předáním hotové zakázky, ale pokračuje kvalitní péčí o něj. Našim cílem je vytvoření důvěry klientů vůči stylu naší práce a jejich maximální spokojenost.

Proč zvolit AGROSOFT?

  • Naše technologie vyvíjíme ve spolupráci se zemědělskými podniky i s odborníky z univerzit a výzkumných ústavů. Výsledkem jsou praktické a účinné produkty.
  • Nasloucháme připomínkám a požadavkům zákazníků a operativně na ně reagujeme. Zákazníci mohou komunikovat přímo s vývojáři.
  • Software a elektronická zařízení u nás vznikají pod jednou střechou a jejich provázanost je díky tomu bezproblémová.
  • Umíme navrhnout a realizovat komplexní technické řešení provozu pro chov skotu či prasat. Rádi však dodáme i dílčí produkty a služby.
  • Jsme stabilní firma s tradicí již od roku 1985 a slibnou budoucností.
  • Máme mnoho spokojených zákazníků nejen v ČR, ale i v několika dalších zemích Evropy a Asie.

HISTORIE | SOUČASNOST | BUDOUCNOST

Historie

Projekční středisko mikrosoftware

Počátky firmy AGROSOFT sahají do roku 1985, kdy při JZD 9. květen se sídlem ve Stádleci vzniklo Projekční středisko mikrosoftware. To sídlilo v Táboře ve Stránského ulici jako detašované pracoviště. Zde pracovali především programátoři a vývojáři. Výrobní prostory byly umístěny v Řepči v areálu JZD.

Hned v roce 1985 se započalo s vývojem prvního programového vybavení pro chov skotu pod označením Agrosoft Skot. Vývoj se prováděl na tehdy moderních a výkonných mikropočítačích SAPI 1, SAPI 80, Robotron. Program byl napsán v programovacím jazyce Fortran.

Téměř současně se zahájením vývoje programu Agrosoft Skot se začal vyvíjet program na řízení chovu prasat pod názvem Agrosoft Prasata. Tento program využíval stejné hardwarové a softwarové zázemí jako program Agrosoft Skot.

Programové vybavení Agrosoft Skot a Agrosoft Prasata bylo nejprve nasazeno pouze v rámci JZD Opařany. Následně bylo nabídnuto i dalším zemědělským podnikům. V roce 1988 měly oba programy dohromady již 200 platících zákazníků.

Od roku 1986 se začalo s vývojem stájových technologii. Jako první se pod zkratkou AKB vyvíjel automatický krmný box pro dojnice. Vývoj probíhal ve spolupráci s STS Opava, která dodávala elektronickou identifikaci zvířat. První instalace systému krmných boxů byla zprovozněna v VKK Lomec v roce 1988. V červnu 1989 bylo slavnostně otevřeno předvadiště v Řepči a kravín v Opařanech pro 600 kusů dojnic s tehdy moderními prvky technologie volného ustájení včetně automatických krmných boxů. O pět let později využívalo automatické krmné boxy již 40 podniků.

Osamostatnění

Po listopadu 89 došlo k restrukturalizaci JZD 9. květen. V rámci těchto změn se Projekční středisko mikrosoftware v roce 1992 osamostatnilo a začalo působit jako samostatná firma pod názvem AGROSOFT Tábor s.r.o. Nově vzniklá firma sídlí kompletně v původních prostorách v Táboře, Stránského 2255. Pracoviště v Řepči se již nevyužívalo. Hlavní náplní byla nadále tvorba a distribuce software pro zemědělskou praxi, vývoj, výroba a prodej technologických zařízení pro chov skotu a prasat.

Postupem času však původní prostory stále více přestávaly vyhovovat a budova se zároveň dostala do havarijního stavu. Především z těchto důvodu se v roce 2007 firma přestěhovala do Jistebnice, kde sídlila v pronajatých prostorách v areálu firmy Farmtec a.s.

V roce 2011 se podařilo firmě najít vhodné prostory pro svoji činnost v Táboře, na adrese Údolní 2930. Téměř okamžitě se firma přestěhovala a na této adrese sídlí až do současnosti.

Technický pokrok

Vývojoví pracovníci naší firmy vždy hledali, hledají a budou hledat ten nejlepší kompromis mezi požadavky praxe, cenou technologie, moderním řešením, dostupností, dlouholetou a snadnou udržovatelností, atd. Významný vliv má také technická připravenost zákazníků a zvyky uživatelů.

Na začátku devadesátých let se kompletně přešlo z původních osmibitových počítačů SAPI na PC-XT a následně hned na PC-AT kompatibilní. S tím souvisel i přechod na operační systém DOS. Doposud vyvinutý software byl aktualizován a upraven tak, aby byl kompatibilní s novými HW technologiemi a novým operačním systémem. To obnášelo především opuštění programovacího jazyka FORTRAN a přechod na tehdy nový relační databázový systém REDAP. Pro uživatele to znamenalo hlavně značný nárůst výkonu programů, zkrácení času provádění náročnějších operaci a vítané zvýšení komfortu obsluhy programů.

S rokem 1995 přišel první grafický operační systém Windows 95 a došlo k další velké aktualizaci všech vyvíjených programů a jejich úpravě pro použití v novém operačním systému. Nový software byl již samozřejmě vyvíjen kompatibilně s tímto novým operačním systémem.

Původní tuzemská elektronická identifikace z STS Opava byla nahrazena moderní identifikaci TIRIS dodávanou firmou Texas Instruments. Identifikační transpondéry a čtečky TIRIS byly vyrobeny moderními postupy, v lepší kvalitě a podstatně menší velikosti. Zabezpečují spolehlivou, přesnou a rychlou identifikaci hospodářských zvířat za přijatelnou cenu.

Současnost

Firma dodává kompletní elektroniku pro stájové technologie, jako jsou dojírny, identifikace zvířat, sledování pohybové aktivity zvířat, vážení zvířat, řízení automatických vyhrnovacích lopat, automatické krmné boxy pro skot i prasnice. Tyto technologie jsou nejčastěji dodávány ve spolupráci s firmou Farmtec a.s. V úzké spolupráci s touto firmou je také vyvíjen i nový software pro řízení stájových technologií a podporu chovu skotu s názvem FARMSOFT.

Společně s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Farmtec a. s. a ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. pracujeme na výzkumném úkolu QJ1210144. Celý název projektu je Vývoj nového informačního systému a aplikované technologicko-organizační inovace řídicích systémů v chovu dojeného skotu pro posílení konkurenceschopnosti chovatelů a zvýšení kvality živočišných produktů a welfare zvířat. Projekt je součástí programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství. Tento program zaštiťuje Ministerstvo zemědělství ČR. V rámci tohoto projektu by mělo dojít ke značné modernizaci a rozšíření některých technologii dodávaných naší firmou.

Pracovníci AGROSOFT ve výrobě

Budoucnost

Abychom si i nadále udrželi spokojené zákazníky a mohli získávat nové, pokračujeme ve snaze nabízet kvalitní, praktické produkty v přijatelných cenových relacích, spolu se službami na nejvyšší úrovni. V praxi to znamená reagovat na podnětné připomínky uživatelů, pečlivě sledovat novinky plemenářské či chovatelské práce a vše následně implementovat do našich systémů, ať už po stránce softwaru, nebo hardwarových technologií.

Software již tvoříme jako multiplatformní, aby byly plně funkční na Windows, Linuxu a Macu. Zároveň aplikace navrhujeme tak, aby podporovaly moderní komunikační prostředky.

Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích pracujeme na přípravě dalších projektů se zaměřením na stájové technologie, welfare zvířat a evidenci spojenou se zemědělskou prvovýrobou.

Diskuse v AGROSOFTu

 

Zaujal vás náš sortiment? Kontaktujte nás!

* Položky označené hvezdičkou jsou povinné. Bez nich bychom Vás nemohli kontaktovat zpět