Termokamera v praxi

Koncem měsíce listopad proběhlo první předání ruční termokamery k monitorování zdravotního stavu paznehtů v podniku ZEMAS, a.s. Čejč. Na farmě v Násedlovicích byl zaškolen zootechnik Ing. Lapčák, který termokameru uvítal v provozu jako pomoc při sledování zdravotního stavu dojnic. Dále zde na farmě dojde k propojení termokamery s programem FARMSOFT ve, kterém bude probíhat vyhodnocování pořízených snímků.

3. 12. 2019

Fotogalerie

 

Are you interested in our products or services? Feel free to contact us!

* Fields marked with asterisk are necessary to fill in. We could not contact you without this data.